Product category

Show multiple products in a category by slug. Go to: WooCommerce > Products > Categories to find the slug column.

How to use?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir